Green IT Homes

Green IT Homes är den uppkopplade plattformen för nya smarta energitjänster. Information från kundernas fjärrvärmecentraler uppdateras på sekundnivå, vilket ger energibolag:

  • Utvecklade affärsmöjligheter
  • Förbättrade kundrelationer
  • Underlättande av servicearbeten

Green It Homes är en IT-plattform med högfrekvent mätning där energibolag kan skapa individuella digitala lösningar och kommunicera direkt via kundens iPhone. Energibolagen kan skräddarsy appen genom att lägga till och ändra användarfunktioner, grafiskt uttryck och sätta valfritt namn.